eFare (App) – Faste lave taxipriser

eFare – En norsk taxiapp-oppfinnelse

En digital kartmeny på telefonen viser fastpriser for å ta taxi til alle bydeler/soner i Oslo.

Prisene er dynamiske og oppdateres automatisk til kundens GPS-posisjon. Dermed kan kunden alltid bestille en taxitur til hvor som helst -til oppgitt pris, med ett enkelt klikk.

Dersom kunden åpner appen et annet sted (klikk for stort bilde)
Eksempel på prisoppsett (klikk for stort bilde)

Kundene gis anledning til – etter å ha klikket på en sone som sitt reisemål – å legge inn en tid (klokkeslett) for pre-booking – noe som også åpner for samkjøring med andre som skal i samme retning. Slik kan prisen deles med en eller to andre. Mer kollektivt kan taxi knapt bli.

Verdens mest markedstilpassede og konkurransedyktige taxiapp

I de fleste byer er det et såkalt ”kjøpers marked” -ofte med overflod av både taxier -og et kontinuerlig økende antall såkalte ”shareriders” (type Uber, Lyft, Haxi osv)

Sjåførene må derfor tilpasse seg kundenes behov etter beste evne. eFare vil være deres mest konkurransedyktige helper og våpen i dette henseendet.

I perioder med priskonkurranse, vil eFare være overlegen alle andre apper med sin umiddelbare prisoversikt. De andre appene på markedet i dag er snevrere og har ikke den samme muligheten til å vise prisene sine. Brukere må tilpasse seg deres app løsninger -begynne og taste for å angi et bestemt reisemål og la appen beregne en rangert pris. Konkurrentene kan godt annonsere en pristilbud, eller en rabatt for en periode. Allikevel vil det fremstå som noe abstrakt for kundene, hvis de ikke allerede er godt kjent med selskapets prisnivå.

eFare kan promotere alle sine priskampanjer i en enkel og komplett prisoversikt, upfront.

eFare er laget for å matche folks vaner & atferd

Folk vil ha det enkelt -og folk ønsker forutsigbare og lave priser. De forventer å se en prislapp før de vurderer å kjøpe noe som helst

Uforutsigbare priser, selv taxi kalkulatorer, utgjør barrierer -barrier som tilhører fortiden, omtrent som manuelle gear.

eFare vil være den første automatgear taxiappen, laget for å gjøre det enkelt og oversiktlig for brukerne.

eFare har dekket bordet for publikum

eFare-appen gir en komplett prisoversikt for å bli kjørt til alle områder i byen -umiddelbart når det åpnes. Prislappene korresponderer og oppdateres til GPS-signalet fra brukernes egen mobiltelefon. Oppgitte priser vil derfor alltid være riktig, uansett hvor brukeren befinner seg når appen åpnes.

1: 1-bilde av telefonen. eFare fungerer visuelt på skjermen. To fingre for å zoome og flytte! (klikk for stort bilde)
1: 1-bilde av telefonen. eFare fungerer visuelt på skjermen. To fingre for å zoome og flytte! (klikk for stort bilde)

Selv tippoldemor kan bruke eFare (så sant noen hjelper henne å laste den ned)

Brukeren behøver kun å klikke på en valgt sone for å bestille en tur til en fastsatt pris i menyen -uten å skrive en eneste bokstav eller å begi seg inn i en bestillingsprosedyre (slik alle andre apper krever) for å beregne et rangert pristilbud.

One click on the destination area to order a ride for a fare (Click for full size)
Ett klikk på en sone for bestilling av en priset tur.

GPS`en på brukerens telefon sier hvor kunden vil hentes (adresse)

Kunden forteller selv hvor turen skal gå og prisen som skal betales, ved å på klikke på en sone -og That`s it!

Med eFare vet kundene prisene på forhånd, akkurat som når de ser på en meny utenfor en restaurant, for å vurdere om de skal gå inn eller ikke.

eFare vil passe de fremtidige kollektivløsninger i de fleste byer, fordi det gir samme verdi for folk som når de bestiller en buss, tog -eller en flybillett: En tur, fra dør til dør, for en billettpris.

Appen er en p2p app. Dette betyr at den ”gjør jobben på egen hånd” som en megler. Jobben den gjør er å koble passasjerer med sjåfører.

Hvordan det hele begynte

eFare-ideen poppet opp midt i en prosess der vi utformet funksjonelle taxisoner i Oslo.

Den første skissen: Vi delt Oslo i soner som jobbet for drosjer, men som også jobbet visuelt for kunder
Den første skissen: Vi delte Oslo inn i soner som ville fungere i praksis for taxiene, men som også fungerte visuelt på mobiltelefoner. (klikk for stort bilde)

I prosessen fant vi ut at den enkelte bruker kan utløse et spesifikt bilde ved hjelp av sitt egen GPS-signal, -alltid med seg selv i sentrum for sone -og prisoppsettet. Deretter fant vi ut at brukeren også kunne bestille en hel dør-til-dør-tur for en fastsatt pris, med bare ett klikk. GPSèn forteller allerede hvor kunden befinner seg og skal hentes. Når kunden klikker på en destinasjonssone, vi vet også hvilken bydel kunden vil bli kjørt til -og prisen å betale. Enkelt for kunden -og enkelt for oss.

Når taxien henter kunden så vet sjåføren allerede hvilken bydel passasjeren skal til. Passasjeren angir den spesifikke adressen i bydelen til sjåføren når de møtes. Konseptet innebærer også at taksameter og taxikalkulatorer blir overflødige.

For å visualisere løsningen vises, i de tre understående bildene, hvordan prisene endres ut ifra ulike GPS-lokasjoner:

(klikk for større bilde) Når kunden befinner seg i sentrum når han åpner appen.
Når kunden befinner seg i Oslo sentrum. (klikk for stort bilde)
Når kunden befinner seg på Ullevål sykehus
Når kunden befinner seg på Ullevål sykehus
Når kunden befinner seg på Sinsen
Når kunden befinner seg på Sinsen

”Smart Zones”

Vi utformet soner basert på prinsippet om at de skal tilsvare en kjøretid-radius på ca, 3 minutter (en diameter på 6 minutter), slik at de vil fungere godt for et fastprisoppsett sett fra taxienes ståsted. Samtidig måtte vi ta hensyn til veistrukturen og ulike trafikale reguleringene, for å lage optimale soner (derfor er de ikke firkantede). Vi satte de fleste sonegrensene midt i brede veier, som man kan se av soneoppsettet i bildene. Dette for å redusere eventuelle misforståelser mellom passasjerer og sjåfører, og for enkel gjenkjenning av selve soneoppsettet. Folk gjenkjenner ofte hovedveinettet i byen de bor i. Soner må være mindre i de sentrale delene av byen på grunn av mer trafikk og reguleringer (mer tid å passere). De samme prinsippene for sone oppsett kan overføres til alle byer, i hele verden. ”Lokale” taxi-innsidere ”med gode taxi -og kartkunnskaper er i stand til å skissere funksjonelle taxisoner i sin by. Når velfungerende soner er tegnet i et bykart, kan den overføres til en digital versjon, -putte på litt transperante farger, for å separere sonene visuelt -Og bake det inn i app. Klar til å bli lansert i gjeldende by. eFare har m.a.o. et verdenspotensiale.

Sjåfører i alle byer, over hele verden, er allerede kjent med fastpriser og soner

Kan du kjøre meg til …xxx for 200? .. Hvor mye koster det til…xxx? 

A recognizable situation. People never jumps into a random cab without asking for a price
En gjenkjennelig situasjon. Folk hopper sjelden inn i en tilfeldig taxi, uten -i det minste- å be om et prisoverslag.

Kundene forventer ofte en fast eller estimert pris. Andre typiske eksempler på fastpristilbud:

  • Fast fremmøtepris før taksameteret begynner å gå
  • Faste priser til flyplasser
  • Fares inne definerte soner
  • Takster for kjørelengde

eFare er et fastpriskonsept satt i et helhetlig system.

Taksameterpriser gir taxien en gjennomsnittlig omsetning på slutten av dagen eller måneden. Gjennomsnittlige fastpriser mellom soner endrer ikke på det.

Prisstrukturen

(Click for full size)
(Klikk for stort bilde)

Prisintervallene må øke likt og konsekvent. Noen ganger hender det at passasjerer ikke skal den korteste veien fra A til B. Kanskje en omvei for å plukke opp noen? Derfor må prisene for å krysse en sone være gjennomgående konsekvente og like. Hver sone-passering har en lik fastpris for å gjøre det enkelt for både fører og kunde. I vårt eksempel, vil hver sonepassering koste kr. 50,- (Prisene stiger med kr 50,- fra en sone -til den neste). I vårt herværende eksempel er dette gjort for å gjøre det enkelt å forstå konseptet. Det er opp til det lokale aktøren å sette konkurransedyktige priser tilpasset det lokale prisnivået. I et lavkostland, vil kanskje trinnene mellom sonene koste tilsvarende 1 USD eller EURO, og -priset i den lokale valutaen.

eFare er basert på en oppfinnelse, oppfunnet av norske entreprenører

Oslo kommune har, som kjent, opprettholdt et over 10 år langt forbud mot innovasjon og utvikling i Oslos taxinæring. Nå er tiden overmoden for å tillate noe nytt. Vi har tro på at eFare vil føre til at langt flere vil bruke taxi slik at sysselsettingen vil ta seg mye opp. eFare vil også være et av de beste argumentene mot å eie egen bil i Oslo.

GPS-signalet brukes som en utløser av spesifikke bilder (soneprismenyer)

Prislappene er dynamiske og oppdatere kontinuerlig til brukerens GPS-signal. Brukeren er alltid omgitt av kr. 99,- priser, uansett hvor han befinner seg. Neste sonerad, kr. 149,- osv …

Prislappene kan vise høyere eller lavere priser -og i alle valutaer. En backend-løsning gjør at en lokal operatør kan endre prisnivå for å konkurrere mot andre tilbydere i byen. Operatøren kan også redusere eller øke prisene mellom spesifikke soner for å påvirke etterspørselen i bestemte soner.

I rolige perioder, kan eksempelvis operatøren tilby ”happy hours” med reduserte priser. -Kan eksempelvis kommuniseres på widgets.

Dersom mange ledige taxier befinner seg i den nordlige delen av byen, kan operatøren sende ut et lavpristilbud til brukerne i de nordlige delene. ”Kun kr. 149,- til Oslo sentrum frem til kl. 14:00”

Muligheter for samkjøring og ”delingskjøring”

Løsningen gir også nye muligheter for samkjøring og såkalt ridesharing. Det er mulig å la brukerne -etter å ha klikket på reisemålsonen – legg inn en tid for prebooking. Da kan sjåførene se på kartet hvem som ønsker å bli kjørt i hvilke retninger -og plukke opp flere kunder som skal i samme retning.

En upfront prisoversikt, vist som prislapper i soner, gjør det enkelt for både passasjerer og sjåfører -også å koordinere henting av flere passasjerer underveis.

eFares ”GPS-signal-trigger” frigjør flere spennende muligheter for fremtiden. Også i taxi og ridesharing virksomhet handler det om å tilpasse seg kundenes behov -og å optimalisere sine tilbud.

eFare tar ”taxi” flere skritt nærmere kundenes -og byens behov.

Andre fordeler

”My places” & Favorits & search (Klikk for stort bilde)

For de fleste brukere vil antagelig «My places» -listen bli hyppigere brukt i dagliglivet enn sonekartmenyen. I «Mine steder» kan brukeren ha lagt inn flere faste destinasjoner som «Hjem» «Jobb» «Oslo S» venners navn osv…. Prislappene knyttet til hvert sted på listen er også dynamiske og oppdateres kontinuerlig til brukerens gjeldende GPS-lokasjon, på samme måte som prislappene i den digitale sonekartmenyen.

Internettversjonen av eFare

Brukerne kan sjekke ut eFare sine priser i forskjellige byer på internett. De vil gjenkjenne sone -og prisstrukturen fra sin hjemby. eFare kan også gi anbefalinger når du er på reise, vise populære steder med riktig ”taxiprislapp”

From users hotel in Paris?
Fra ditt hotell i Paris?

En liten app som inneholder et omfattende konsept

Applikasjonen inneholder en betalingsløsning, Brukere kan (frivillig) registrerer sin konto og bli automatisk belastet for en tur.

eFare inneholder også alle andre kjente løsninger, som en bekreftelse på bestillingen med profilbilde: ”taxi på vei” Bilde av føreren med sin bil – ”Hei, sjåfør Roger er på vei ...” -og en løsning for kundetilfredshets-logg, der kunden kan gi en karakter på tilfreshet med utført kjøreoppdrag. Kunden kan også føre eget register over sine favorittsjåfører. Digitalt levende bilde for å følge bilen når den er på vei til kunden er også en del av eFare appen.

An intuitiv and desirable user interface, always within the users reach. (Click for full size)
An intuitiv and desirable user interface, always within the users reach. (klikk for stort bilde)
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s