Forhold som Venstre, Melby og Elvstuen ikke tør svare for

I løpet av sin Byrådsperiode i Oslo hadde Venstre to taxiansvarlige Byråder – med to år hver seg. Dette var Ola Elvestuen og Guri Melby

 

Ola Elvestuen, som innledet Venstres byrådsperiode som taxiansvarlig, åpnet liksågodt ballet med å slå hånden av alle entreprenørbedriftene som søkte om tillatelse til å lansere noe nytt i Oslos taxinæring. Slik satte Elvestuen en brutal men effektiv stopper for nyetableringer sunn, innovativ og dynamisk utvikling.

Begrunnelsen for å avslå alle entreprenørene i taxinæringen, var å innføre mer byråkrati. Og da snakker vi om mer byråkrati i en næring som allerede var gjennomsyret av et tungt byråkrati i form av  den omfattende Yrkestransportloven med forskrifter.

Etter det uforståelige avslaget, sendte vi flere henvendelser til Elvestuen.

Vi påpekte at drosjenæringen i Oslo ikke opptrådte i noe rettstomt rom som skulle tilsi forbud mot nyetableringer, selv med planer om å innføre enda mer byråkrati. Vi skrev at vi, i likhet med de andre aktøreen, ville følge alle regler fortløpende, gamle som nyinnførte, når de kom.

Vi påpekte videre, at forbudet mot nyetableringer ville virke negativt inn på utviklingen av drosjetilbudet til publikum i Oslo, -samt at begrunnelsen var en usaklig forskjellbehandling. Å nekte noen adgang til markedet ville bli et ytterligere gode til andre aktører med adgang.

Vi fant ikke et eneste rasjonalt aspekt ved Elvestuens beslutning, bare elendighet.

Til slutt spurte vi Elvestuen hva forbud mot nyetableringer, begrunnet med innføring av mer byråkrati, hadde med Venstrepolitikk å gjøre?

Elvestuen besvarte aldri våre henvendelser.

Hadde Elvestuen innført et forbud mot nyetableringer i f.eks. hotellbransjen, restaurantbransjen eller en hvilken som helst annen næring, begrunnet med et ønske om å innføre regelendringer, så hadde det ikke bare ført til ramaskrik. Det hadde vært et grovt brudd på både norsk og internasjonal lov.

Taxinæringen derimot er underlagt nasjonal selvbestemmelsesrett -og derunder rådende politikeres frie skjønn. Sånn er det bare. Vi hadde slukt begrunnelsen om den kom fra NKP. Men her dreide det seg altså  om en Venstrepolitiker som førte NKP-politikk.

Vi har fortsatt til gode å forstå noe som helst av Elvestuens belsutning.

Vi har tidligere forsøkt å ta opp Elvestuens politikk i mange ulike forum, også på Venstres egen debattside «liberal.no».

Elvestuen har aldri svart på noen henvendelser, verken via e-post eller i innleggsform, som dette. Heller ingen andre fra Venstre.

Når vi belyste Elvestuens politikk og stilte spørsmål, ble vi fortiet. Noen i Venstre ble så lei ”maset» at de blokkerte undertegnede fra å publisere innlegg og å kommentere på Venstres tidligere debattside liberal.no. Undertegnede er også blokkert fra å kommentere noe på både Venstres -og Melbys sine offentlige Facebookprofiler. Der vil de, forståelig nok, bare ha støtte -og enighetsmeldinger.

Det mest nærliggende for oss var å spekulere i om Elvestuens besynderlige øvelser, var basert på korrupsjon. I all enkelhet, at Elvestuen var blitt kjøpt og betalt for å fatte en irrasjonell beslutning, både på vegne av sitt eget parti, det vi kjenner som Venstres ideologi, Venstres varme snikksnakk om viktigheten av innovasjon -og, ikke minst, på vegne av taxinæringen og det publikumet som gjerne vil ha et godt og velutviklet taxitilbud i byen sin. Mest av alt var Elvestuens politikk en forbrytelse mot disse, som i dag må betale milliardoverpris hvert år, for å ta taxi som følge av Elvestuens innovasjonsfiendtlige politikk

De eneste som tjente grovt på Elvestens beslutning, var de gamle aktørene som hadde tillatelse -og i sin tur hadde sterke økonomiske egeninteresser i at Elvestuen avslo alle entreprenørbedrifter. Da slapp de nye brysomme aktører inn i sitt marked.

Om noen har andre plausible forklaringer på Elvestuens besynderlige styring, så blir vi veldig happy. Det er kommentarfelt under.

Det må også føyes til, at det opplevdes av oss som svært arrogant av Elvestuen å ikke engang gidde å forklare noe, når vi og de øvrige entreprenørbedriftene ble så skadelidende av han og Venstres politikk.

Vi var, tross alt, seriøse gründere som hadde jobbet knallhardt i mange år -og brukt over halvannen million kroner på vårt gründerprosjekt.

Saken ble omtalt i OsloBy

I avslaget oppfordret imidlertid Elvestuen til å søke på nytt når ny forskrift var trådt i kraft.

Vi fulgte opp og søkte umiddelbart, når nye forskrifter var trådt i kraft, i 2013.

I mellomtiden hadde Guri Melby overtatt for Elvestuen som ansvarlig «taxibyråd» i Oslo.

Dessverre gikk det veldig tregt med Melby, men vi holdt ut og smurte oss med tålmodighet.

En ting var at det ikke skjedde noe med behandlingen av søknaden vår på nesten to år. En annen var hvordan hun løste det.

Alle premisset for vårt innovative taxikonsept var basert på å dekke publikums behov. Guri Melby ga oss imidlertid en tillatelse til å opprette en ny sentral, uten å få taxiløyver.

Hennes betingelse var at vi måtte lansere et konsept som skulle være på de gamle 1780 beskyttede drosjeeierens premisser og ikke på publikums premisser, slik vi hadde planlagt.

Aftenposten omtalte tillatelsen, som Melby ga oss, slik

Etter vårt syn, var Melbys tillatelse et gedigent hån, både mot oss som entreprenører og mot publikum/kundene. De 1780 drosjeeierne som hadde hatt Byrådens beskyttelse mot innovasjon og konkurranse siden 1999, applauderte Melby.

Vi har naturligvis registret at Melby, ved flere anledninger, har forsøkt å skyve ansvaret for sin egen misære over på lovverket.

Om hun faktisk levde i en villfarelse om at lovverket var til hinder for å tillate nyetableringer -eller om det var en bevisst strategi for å dekke over en annen agenda, aner vi ikke. Melby har aldri vært interessert i noen hyggelig dialog med oss, selv om vi var ihuga og dønn seriøse gründere, i ”hennes næring”.

Heller har Melby, etter beste evne, unngått det. Eller forsøkt å fortie oss. Hvorfor aner vi ikke.

Vi levde i troen på at den som var leder for en stor og viktig næring, ville utvist en slags interesse for -og opprette en dialog med denne næringens gründere.

Den loven som Melby har forsøkt å skyve skylden over på, og som liksom skulle vært til hinder for å slippe til nyetableringer, er § 9 i Yrkestransportloven.

Men den sier ikke særlig annet enn «behovsprøvde tillatelser til å produsere taxitjenester, med et kjøretøy».  Som de fleste kan lese, en ordlyd med vidt fortolkningsrom. Melby kunne m.a.o. ha brukt dette fortolkningsrommet til entreprenørskapets fordel. Hun kunne utfordret og funnet gode løsninger. Om hun hadde vært en god politiker som ønsket å endre ting -og å skape resultater.

Men hun valgte å anvende loven til fordel for de gamle beskyttede aktørene, for at de ikke skulle bli plaget med, nettopp, nyskapning og konkurranse.

Sett at noen søkte om tillatelse til å lansere lyspærer i et marked der et fast antall kommunalt utvalgte produsenter av stearinlys rådet. Og at Belysningsloven lød: «Behovsprøvde tillatelser for produksjon av belysning»

Ville overstående ordlyd tilsi at Melby var pålagt å måle etterspørselen etter de sterkt overprisede stearinlysene, som var produsert av de gamle leverandørene, som grunnlag for å finne ut av behovet for lyspærer?

Ja, så snevert tolket Melby, etter vårt syn, Yrkestansportloves krav til behovsprøving av taxinæringen i Oslo. Dersom hun ikke hadde en annen og skjult agenda for å opprettholde forbudet mot nyetableringer.

Den tillatelsen Melby ga oss – for å bruke lyspæreanalogien igjen – var som å gi søkeren om å få lansere lyspærer tillatelse, men med en betingelse om at søkeren da måtte overtale de gamle beskyttede stearinprodusentene til å produsere og selge lyspærene for seg på sin egen måte.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s