Hvordan Byrådet i Oslo kommune kvalte alle forsøke på nyetableringer i taxinæringen i 2010.

I 2009 lå to søknader om tillatelse til å etablere nye og innovative lavpriskonsepter for taxi til behandling hos Byrådet i Oslo. Søkerne var Økotaxi AS og Oslo Miljøtaxi AS.

På den tiden hadde taximarkedet i Oslo bestått av det samme faste antallet drosjer i over 10 år (1780 stk). Kommunen hadde ikke innvilget en eneste ny taxitillatelse siden 1999.

Prisene for å ta taxi hadde, allerde den gang, økt formidabelt og var blitt foruroligende høye.

I oktober, samme år, ble en betydelig og objektiv rapport om tilstand og tiltak i Oslos taxinæring publisert.Rapporten ble laget av det samfunnsøkonomiske analyseselskapet Econ Pöyry, på oppdrag fra Oslo kommune.

Den anbefalte å innvilge flere taxitillatelser, bl.a. for å slippe til nye og innovative aktører. Den pekte på fravær av innovasjon, dynamikk, konkurranse og utvikling i taximarkedet.

Rapporten anbefalte å øke antallet tillatelser ved innføring av en handlingsregel for fremtiden, for å skape kontinuitet med rom for nyetableringer og utviklimg av taximarkedet i Oslo.

I rapporten kunne bl.a. leses: ”Vi anbefaler at antall drosjeløyver i framtiden økes i takt med en handlingsregel basert på indikatorer for etterspørselsutviklingen. Neste år er det rom for en vesentlig økning i antall løyver for å ta igjen de siste års etterslep. Det er også rom for å tillate innovative nye sentraler.”

Rapporten kan leses, i sin helhet, her: V 1 Behovsanalyse

Fagbyråden for taxi i Oslo varslet, i mai 2010, at han ønsket å følge rapportens anbefalinger.

De faste kvoten med drosjeløyvehavere som da hadde hatt markedet for seg selv siden 1999, protesterte høylytt og gjennomførte aksjoner foran rådhuset dagen etter at fagbyråden varslet at han ønsket å følge rapportens anbefalinger. De kjørte kortesje foran rådhuset i en protestaksjon. Det ble tuting og hytting med never.

Deres mektige interesseorganisasjon og talerør, Norges Taxiforbund, intensiverte samtidig lobbyvirksomheten mot politikerne som satt i Oslo Bystyre for å få samlet støtte til sin sak, for å få stoppet fagbyrådens varslede tiltak i tråd med rapporten.

Rune Gerhardsen (Ap), som da var leder for Miljø -og samfredselskomiteen i Bystyret, med støtte fra Ola Elvestuen fra Venstre (som hadde vippeposisjonsmakt i Oslo Bystyre) gikk på barrikadene skulder ved skulder med forbundet. De gikk hardt ut mot fagbyråden.

Dermed oppsto mye rabalder med sinte lobbister fra Norges Taxiforbund, illsinte drosjeiere i gatene, og noen sterkt engsajerte politikere fra Oslo Bystyre, på vegne av den faste kvoten med drosjeeiere sine interesser.

Men fagbyråden hadde allerede fattet sin instilling til Byrådskollegium og saken skulle behandles i Byrådsmøte et par dager senere. Her er saken på Byrådets sakskart:

Drosjebyrådens innstilling

For entreprenørene bak Økotaxi og Oslo Miljøtaxi, som hadde brukt masse tid, penger og krefter på prosjektene sine, så det endelig lyst ut.

Dagen etter behandlingen i Byrådet kom sjokket. Der leste entreprenørene, med sjokk og vantro, følgende på Internett fra Byrådets protokoll:

Uten navn

Det sto: ”Saken ble trukket”. Uten noen begrunnelse. Og med tre ord. ( I dag ser vi at beslutningen om å trekke saken, i praksis, var for et formelt vedtak å regne – noe som tilsier at det skulle gis allmenn anledning til å kunne påklages. Byrådet kalte den imidlertid ikke for et vedtak, for å slippe dette)

Entreprenørene ringte rundt på rådhuset og sende e-poster til fagbyråden.

De forto ingenting av hva som hadde skjedd. Da fikk de beskjed om at fagbyråden hadde blitt sykemeldt på ubestemt tid. Vi kjente til det politiske tempererte dramaet i forkant. Var fagbyrådens sykemelding en konsekvens av utilbørlig press? Det har vi aldri fått svar på.

V5 Sjøtveit sykemeldt

Til tross for mange ringerunder, var det ingen i kommunen som kunne, ønsket eller ville svare Økotaxi og Oslo Miljøtaxi på hva som hadde skjedd -og hvorfor saken hadde blitt trukket. Inntrykket var at alle i kommunen ønsket å fortie dette.

Taxiforbundet og de beskyttede drosjeierne var happy. Opposisjonen i Bystyret, som støttet drosjeeierne og ønsket å opprettholde den beskyttelsen de hadde mot nyetableringer, innovasjon, konkurranse og utvikling, var også strålende fornøyde.

Forbrukerne, som i dag betaler over en milliard kroner i overpriser hvert år til det faste taxiregimet som Oslo har hatt siden 1999, visste ikke hva som hadde skjedd. De var ikke organisert og hadde ingen stemme. Saken ble også for komlisert for media til å kunne dekkes.

Entreprenørbedriftene Økotaxi og Oslo Miljøtaxi hadde musestemmer som knapt kunne høres og som politikerne kunne overse. Drosjebyråden i Oslo var sykemeldt og satt ut av spill.

Drosjerapporten fra Econ Pöyry ble antagelig raskt skyflet nederst i en skuff og fortiet. Det samme med søknadene fra Økotaxi og Oslo Miljøtaxi.

Slik oppsto atter husfred i Oslo kommune med god stemning mellom Byråd, Bystyre, drosjeforvaltning og Norges Taxiforbund.

De faste gamle drosjeierne kunne fortsette å øke prisene sine i ro og mak, uten å bli forstyrret av nyetebleringer, konkurranse, innovasjon og utvikling. Bare i perioden 2007 til 2014 økte de prisene sine med 104 prosent (SSB)

Først i Bystyremøte noen uker etter at saken hadde blitt trukket, uttrykker Byrådsleder, Stian Berger Røysland (H), følgende (klippet fra protokoll):

Til møtet 3. juni var det fremlagt en sak fra fagbyråden for taxi, om delegasjon til opprettelse av nye drosjetillatelser. Det er slik at saker som avgjøres av byrådet ligger ute til offentlig innsyn før de avgjøres. Det skjedde også i denne sak. Det gir mulighet for interessenter og publikum til å fremføre synspunkter før byrådet fatter vedtak. Det skjedde i denne sak og rutinemessig ble derfor saken trukket slik at byrådet kan få en anledning til å vurdere de innspill som kom og innarbeide disse i den endelige sak. Pr. i dag foreligger det derfor ingen på byrådets kart…”

Dokument fra Bystyrets møte, fra side 98-99, dokumenterer Røyslands uttalelser: Rune G på slutten av møtet

Det var først når Økotaxis advokat forespurte Byrådet om årsaken og begrunnelsen til at saken ble trukket, at vi fikk til svar at den ble trukket som følge av et konkret protestbrev fra Norges Taxiforbund: V2 Protestbrev forbundet

Byrådet underkjente og fortiet altså en betydelig, grundig og objektiv rapport (som kommunen selv hadde betalt halvannen million kroner for å å laget) fordi et kartelllignende drosjeregime med sterke økonomiske egeninteresser sendte et lite protestbrev, fylt med løse påstander.

Videre ble protestbrevet tatt til følge av Byrådet, uten at verken Økotaxi eller Oslo Miljøtaxi ble gjort kjent med at deres motpart i saken hadde kommet med et slit innspill i form av et brev.

Dermed var entreprenørene -og søkerne om å få etablere seg  i Oslos drosjemarkedet med de samme tillatelser som medlemmene i Norges Taxiforbund, satt ut av spill og hjelpeløst ute av stand til å forsvare sine interesser.

I dag lan vi konkludere med at Økotaxi og Oslo Miljøtaxi ble overkjørt av Byråden.

Regningen for dette, er det forbrukerne som har tatt. I følge bergeninger har dette hittil kostet drosjekundene i Oslo langt over 5 milliarder kroner – hittil.Og mer vil det bli.

Taxitilbudet i Oslo er har nå blitt verdens desidert dyreste, og nylig publiserte også SSB selv en artikkel om dette som kan leses her: http://ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/faerre-drosjekundar-gjev-hogare-prisar

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s