Oslo kommune skaper taxitrøbbel for Norge

I juni åpnet EFTAs overvåkingsorgan, ESA, sak mot Norge.

ESA hevdet Oslo kommune regulerer drosjemarkedet i strid med artikkel 31 i EØS-avtalen, som ivaretar borgernes rett til å etablere virksomheter.

Etableringsfrihet anses som drivstoff for konkurranse, innovasjon og utvikling i alle markeder.Ønsker du å starte en virksomhet for egen regning og risiko, så vær så god og sett i gang!

EFTA-landene har lov å utøve restriksjoner på etableringsfriheten, men da må det begrunnes med tvingende allmenne hensyn (justified on grounds of public interest).

Det er Oslo kommunes 18 år lange forbud mot nyetableringer i Oslos drosjemarked som har utløst ESAs  reaksjon.

Byrådets har opprettholdt forbud mot nyetableringer i Oslos drosjemarked for beskytte 1780 drosjeløyvehavere mot konkurranse, innovasjon, nye oppfinnelser og utvikling begrunnet med at dette kan utgjøre en trussel mot de 1780 drosjeeieres inntektsgrunnlag.

Den 3. august 2016 sendte Departementet brev som tilsvar til ESAs påpekninger. Svarbrev – Klagesak mot Norge om regler som begrenser tilgang til taxima…

I brevet forsøker Departementet å rettferdiggjøre Oslo kommunes reguleringspraksis. Departementet argumenterer i brevet for at Oslo kommunes forbud mot nyetableringer er i publikums interesse -og av tvingende allmenne hensyn.

Men sannheten, som Departementet unnlater å nevne i brevet, er at Oslo kommunes forbud mot nyetableringer har vært svært negativt for publikum.I følge SSB, har reguleringen ført til en prisvekst på taxi som har vært sju ganger høyere enn prisveksten på øvrige varer og tjenester i samfunnet (kpi). Publilum har allerede svart på den radikale prisveksten med halvert bruk av taxi (målt av SSB i kjørte km med passasjer). Oslo har nå verdens desidert dyreste taxipriser. Folk som fortsatt har råd til å unne seg taxi i Oslo må betale 1,3 milliarder kroner i overpris for å subisidiere de 1780 drosjeeierne.

Oslo kommunes reguleringspraksis er ensidig tuftet på å ivareta de økonomiske interessene til drosjeeierne, på bekostning av publikums interesser. Det vil si motsatt av hva Departementet hevder i tilsvarsbrevet til ESA. Departementet anvender dermed skrøner når den prosederer til forsvar for Oslo kommunes reguleringspraksis. ESA blir dermed foret med desinformasjon. Det Forbrukerrådets oppgave å rydde opp i dette ved å informere ESA om de faktiske konsekvensene av Oslo kommunes regulering, på vegne av forbrukerne.

Hva blir utfallet?

EFTA/ESA forholder seg kun til medlemsstatene  på nasjonalt nivå. Oslo kommune anses som en ”avdeling” i ”konsernet” Norge. Det overordendede ansvaret for Oslo kommunes reguleringspraksis ligger følgelig hos Departementet og det nasjonale lovverket den forvalter.

Yrkestransportloven, som er det najonale norske lovverket, gir norske kommuner svært vide rammer for å utøve skjønn. Lovens formål var å gi kommunene lokal selvbestemmelsesrett til å regulere sine drosjemarkeder til det beste for sine lokalsamfunn. Nå som Oslo kommune har utøvd landets mest rigide restriksjoner mot nyetableringer i sitt lokale drosjemarked i 18 år, måtte det utløses reaksjoner.

I neste runde er det overveiende sannsynlig at ESA vil kreve at Regjeringen endrer loven og fratar norske kommuner selvbestemmelsesretten, i all den tid denne kan anvendes av kommunene til å bryte EØS-avtalen.

 

 

 

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s