Prisutviklingen for drosje i Oslo

Beregninger viser at drosjeprisene i Oslo økte med 104 prosent i perioden 2007 til 2014. Til sammenligning økte konsumprisindeksen med 15,6 prosent i samme periode. 

SSB har regnet ut at den gjennomsnittlige prisveksten for landet var 65 prosent, de siste 10 årene. Bak landsgjennomsnittet skjuler det seg imidlertid enorme forskjeller fra fylke til fylke. Oslo trekker gjennomsnittet opp betraktelig.

For å beregne prisutviklingen for droje i Oslo, i perioden 2007 til 2014, er SSBs egen utregningsmetode lagt til grunn:

Oslo har hatt 1780 taxier siden 1999 – et antall vedtatt av Byrådet i Oslo

I 2007 omsatte Oslos 1780 taxier for 1 973 000 000 kroner. De produserte 115 675 000 ”passasjerkilometer”, som var drosjenes totale tjenesteproduksjon og det som kundene betalte for.

For å regne ut hva kundene betalte per kilometer, deles summen kundene betalte i løpet av året på antallet kilometer som de kjørte med drosje:

1 973 000 000 kroner : 115 675 000 km. = kr.  17, 05 per km.

I 2007 betalte drosjekundene i Oslo kr. 17, 05 per km med taxi

For å finne ut hva kundene betalte per km i 2014, anvendes samme utregningsmodell:

2 424 000 000 kroner : 69 302 000 km. = kr.  34,97 per km.

I 2014 betalte altså taxikundene i Oslo kr. 34,97 per km med taxi

Kilometerprisen for taxi økte fra ca. kr. 17,- til ca. kr. 35,- i perioden 2007 til 2014 – som da tilsvarer mer enn en dobling

Legg gjerne merke til nedgangen i antall passasjerkilometer i perioden. Den gikk fra 115 675 000 km i 2007 og ned til 69 302 000 km i 2014. Det er rimelig å anta at den dramatiske nedgangen i taxibruk er påvirket av prisveksten.

Her er lenken til SSBs nøkkeltall som er brukt i overstående utregninger

Lite tyder på at det forekommer variabler og nyanser av betydning bak årsomsetningen vs. antallet passasjerkilometer fra år til år gjennom perioden.

Antallet drosjer i Oslo har vært konstant i perioden. Forskjeller i andel maxi-taxier og andre såkalte ”bil-variabler” fra år til år er også ubetydelig. Drosjetilbudet i Oslo har vært konstant gjennom hele perioden og prisveksten som er beregnet, er innenfor rammen av det som kan anses som rimelig.

Den overstående utregnede prisen på kr. 35,- per km. i 2014 samsvarer også med SSBs anslag. På SSBs hovedside, opplyses følgende :

«I 2015 var drosjeprisen med passasjer 29 kroner per kilometer for landet sett under ett. En drosjekilometer kostet mest i Oslo og minst i Hedmark. Det var betydelige regionale forskjeller i pris per drosjekilometer. I 2015 hadde Oslo høyest drosjepris med 35 kroner, mens prisen var lavest i Hedmark med 23 kroner.»

Når SSB skriver på egen hjemmeside at prisene har økt med 65 prosent de siste 10 årene, så er det landsgjennomsnittet. Oslo har dermed trukket landsgjennomsnittet betraktelig opp med sin prisvekst på hele 104 prosent.

For å sette prisutviklingen i perspektiv:

Fra 2007 til 2015 økte

  • konsumprisindeksen totalt med 17,9 prosent.
  • konsumprisindeksen for offentlig transport med 23,6 prosent.
  • konsumprisindeksen for passasjertransport på vei med 38,3 prosent.
  • drosjetakstene i Oslo med 104 prosent

Taxiforbundet har konstruert en agendarettet ”fakta” om prisutviklingen 

Taxiforbundet forsøker, som vanlig, å så tvil om SSBs statistikker og nøkkeltall. Forbundet liker dårlig at de utviklingstrekkene som SSB viser til med sine beregninger, avslører en dramatisk negativ markedsutvikling.

I denne artikkelen på Taxiforbundets egen hjemmeside går forbundet i klinsj med meg, SSB, Nettavisen og Finansavisen

Taxiforbundet går så langt som å kalle andres beregninger av prisutviklingen for myter.

Om mine beregninger skriver Forbundet følgende på sin hjemmeside;

I en artikkel i Nettavisen i desember 2015 hevdet Roger Dørum Pettersen at drosjeprisene i Oslo har steget med 104 prosent i Oslo fra 2007 til 2014. Han la SSBs drosjestatistikk til grunn og benytter seg av variablene ”Antall kjørt kilometer mer passasjer” og ”Omsetning”. På den måten vil man kunne finne prisen den gjennomsnittlige kunden betalte per kilometer. Men dette er å sammenligne tall som ikke er sammenlignbare. For å si noe om den faktiske prisutviklingen må man se på utviklingen i sentralenes takster. Prisen avhenger av lengden på turen, varigheten på turen, størrelse på bilen etc. I omsetningstallene til SSB blir det ikke gjort et skille mellom dette.

Forbundet fremlegger ingen empiri for sin påstand om at prisveksten var på kun 37 prosent i Oslo. Forbundet viser kun til sentralenes prislister og legger til grunn veksten i prismenyen per kilometer for å komme frem 37 prosent.

Problemet med forbundets tall er at taxiene i Oslo har økt prisene sine stadig mer”kreativt” med en lang rekke ”skjulte” prisøkninger på komponenter som påslag, fremmøte, ventetakst, minstepriser, forhåndsbestillinger, Oslo-pakke3-avgift og økning i andre gebyrer, som til sammen gir en prisvekst som ikke fremgår i prismenyen som forbundet har hentet sine tall fra.

Taxiforbundet legger kun meny-oppgitt kilometerpris til grunn for sin utregning og ikke det som kundene faktisk la igjen av penger målt opp mot det antallet kilometer de faktisk fikk. Den reelle prisveksten kommer ikke frem og forbundets tall blir sterkt misvisende.

Eksempelvis henter drosjene i Oslo stadig mer penger ut av korte turer ved hjelp av ”smarte” minstetakster. Videre har eksempelvis forhåndsbestillingsgebyrene økt med mellom 300 og 400 prosent. Minsteprisen opprettholdes mens kundene får stadig kortere distanse for den. Da blir kilometerprisen skyhøy, men dette vil fortsatt ikke fremgå av prislisten. Det er ikke oppgitt i prismenyen hva en tur på ekempelvis en kilometer koster, men en minstepris, uten oppgitt distanse.

Det som grenser til komisk med forbundets forsøk på å pynte på prisveksten, er at det fremla en egen beregnet prisvekst på 41 prosent i 2014 (se faksimile nederst). I år har forbundet altså kommet frem til at den kun var på 37 prosent.

Overstående er imidlertid ikke noe nytt fra Forbundets side. I 2014 gikk forbundet i klinsj med journalister i Finansavisen. Da stolte heller ikke forbundet på SSB sine tall og Finansavisens utregning, noe understående faksimile viser

aa

Annonser

25 reaktioner på ”Prisutviklingen for drosje i Oslo

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s