Løyver til DartRide AS i Bystyresak

Oslo Bystyre skal, i løpet av våren, behandle en sak om å innvilge 150 drosjeløyver til DartRide AS. Saken ble fremmet som et innbyggerinitiativ

Innbyggerinittiativet ble oversendt 25. januar, og må behandles av Bystyret med vedtak senest 25. juli. I praksis vil et endelig vedtak foreligge i god tid før politikerne tar sommerferie.

Initiativtakerne bak DartRide AS har tidligere fått avslag på søknader om drosjeløyver, men da av Byrådet i Oslo kommune. Initiativtakerne har imidlertid, hele tiden, ment at Byrådets behandling og begrunnelser for avslag har vært urimelige, usaklige -og i strid med EØS-avtalen.

Initiativtakerne klaget derfor behandlingen og avslagene inn for EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Den 22. februar ga ESA initiativtakerne medhold. ESA mener at Oslo kommunes reguleringspraksis, med restriksjoner på etableringsfriheten, har skjedd i strid med EØS-avtalen.

I praksis innebærer ESAs begrunnede brev at Oslo Bystyre bør hjemle sin behandling av innbyggerinitiativet i EØS-avtalen. Dette fordi et eventuelt vedtak om avslag, med begrunnelser som ikke er hjemlet i EØS-avtalen, vil bli prøvd rettslig. En rettslig prøving kan, i sin tur, få store økonomiske følger for Oslo kommune, i form av erstatningsansvar.

Skulle retten slå fast at vedtaket har blitt fattet i strid med EØS-avtalen, vil dette bety at Bystyret har hindret DartRide AS adgang til markedet på ulovlig grunnlag.

Siden Bystyret er kjent med ESAs begrunnelser, så vil også et vedtaket om å ikke innvilge tillatelser bli ansett som et forsettlig brudd på EØS-avtalen, noe som i beste fall vil bli ansett som ”umusikalsk” og i verste fall som en provokasjon mot EØS-avtalen, særlig fordi ESA-saken er bygget på tidligere vedtak fattet av Oslo kommune-

Dersom Oslo Bystyre skulle fatte vedtak om å ikke innvilge løyver/tillatelser til DartRide AS, så vil det være en sak mellom Oslo kommune og DartRide AS som to selvstendige rettssubjekter. Oslo kommune i rollen som offentlig myndighet som aktivt har hindret DartRide AS adgang til markedet og DartRide AS i rollen som en aktør som ønsker markedsadgang.

Det er også disse to som parter retten vil forholde seg til. ESA er bare et overvåkingsorgan, hvis rolle vil være underordnet. Om kommunen har fattet et vedtak som er  i strid med EØS-avtalen, er det EFTA-domstolen som avgjør, ikke ESA.

Er det tvil om tolkningen, kan retten spørre EFTA-domstolen om å gi en rådgivende uttalelse om hvordan EØS-retten skal forstås. EFTA-domstolens råd er ikke formelt bindende. Men det ligger i kortene – og følger også av rettspraksis – at det skal mye til for at retten skal fravike EFTA-domstolens råd.
 

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s