Taximonopolet står for fall – stor prisnedgang på taxi i vente

EFTA er i ferd med å gjøre det UBER ikke klarte: å sette dødsstøtet på det norske taximonopolet. I et ferskt vedtak pålegges Norge å fjerne monopolet innen to måneder.

I alle år har antallet drosjeløyver i hvert fylke vært begrenset. Det er med andre ord satt et «tak» på antall personer som har lov til å kjøre taxi.

Begrensningen av taxitilbudet gir nødvendigvis høyere taxipriser for forbrukerne. Det er dette som i korthet kalles «taximonopolet» (strengt tatt mer et oligopol eller ufullkommen konkurranse).

Tidligere ble forbrukeren beskyttet av prisregler som holdt taxiprisene kunstig nede. Prisreguleringen ble imidlertid fjernet i 1999, med eskalerende taxipriser som konsekvens. Enkelte bransjeaktører mener miksen av taximonopol og fjernet prisregulering ble en «giftig cocktail» som har gitt ekstrem prisvekst.

UBER har i senere tid utfordret taximonopolet ved å sette nye drosjer på veiene uten å definere de som drosje. Myndighetene har imidlertid «skåret gjennom» og sagt at dette i realiteten er drosjer uten løyve, altså ulovlig og straffbar drosjekjøring. Forsøket er dermed i praksis slått ned.

Nå utfordres imidlertid drosjemonopolet fra en annen kant, og dette er svært mektige utfordrere, nemlig EØS og EFTA. EØS-avtalens regler om de fire friheter krever lik rett til å konkurrere over landegrensene i EØS-området. Norge og andre medlemsland plikter å fjerne regler som hindrer utenlandske konkurrenter innpass eller vrir konkurransen til fordel for nasjonale aktører.

For en tid tilbake ble Norge klagd inn til EFTA-systemet av en norsk utfordreraktør, Økotaxi AS, og den 22. februar fattet EFTAs overvåkningsorgan ESA et vedtak («reasoned opinion») som om kort tid trolig for all fremtid vil snu opp ned på taxibransjen:

ESA konkluderer med at norske taximonopolet strider mot EØS-avtalens krav om om fri konkurranse. I vedtaket som er sendt norske myndigheter, pålegges Norge nå å fjerne

–                 “the numerical limitation of licences” og

–                 løyvehaveres plikt til å være tilknyttet drosjesentral.

ESA mener videre at taximonopolet også på andre måter praktiseres «diskriminerende», altså hemmer konkurranse over landegrensene.

Dersom norske myndigheter sier seg uenig, vil saken kunne gå til EFTA-domstolen for ny vurdering og endelig avgjørelse – en prosess som kan ta flere år. Rettssak er imidlertid av flere grunner lite sannsynlig:

For det første er det juridisk sett temmelig opplagt at taximonopolet hemmer eller hindrer utenlandske selskapers etablering i Norge. En utenlandsk aktør som søker løyve i Norge, vil med stor sikkerhet få avslag med den begrunnelse at alle løyver allerede er delt ut. Eksempelvis har man i Oslo visst nok ikke innvilget en eneste drosjesøknad (fra noen) siden 1999.

For det andre har norske myndigheter, ved krav fra ESA, stort sett bøyd av for å unngå prestisjenederlaget ved at ESA deretter tar saken til EFTA-domstolen og vinner mot Norge der.

For det tredje har vi spesifikt sett at norske myndigheter har bøyd av for ESA i andre saker om norske godkjenningsordninger. Eksempelvis ble den kommunale godkjenningsordningen for entreprenører i byggesaker fjernet fra 1.1.2016, uten rettssak i EFTA.

Konklusjonen er at norske myndigheter nok vil bøye seg for ESA også her, og vedta nye regler om kort tid. Kanskje er et nytt regelverk på plass allerede innen få måneder. Innen kort tid vil dermed prisene på taxi kunne falle betydelig, til beste for norske forbrukere.

Noen vil kanskje spørre seg om det er riktig at norske regler endres for å bedre konkurranseevnen for utlendinger, når klagen til EFTA-systemet – som her – kommer fra en innenlandsk aktør. For ESA og andre EØS-organer er dette likegyldig. De er opptatt av at EØS-avtalen følges uansett hvem som klager. I praksis har mange norske bedrifter brukt EØS-avtalen for å deregulere ulike norske bransjer.

Hva vil for øvrig skje i taxibransjen? I kjølvannet av ESA-vedtaket, er det allerede sendt inn et betydelig antall nye løyvesøknader med krav om løyvetildeling uten hensyn til maksimumstaket. Vi vet således allerede at det i det nye norske taximarkedet vil komme et stort antall nye drosjer, og det kan dermed ventes et større fall i prisene til beste for forbrukerne.

De som er redd for en «flom» av nye, useriøse taxisjåfører som konsekvens av EØS, kan trolig ta det med ro. EØS-avtalen gir norske myndigheter rett til å ha som sikre god tjenestekvalitet, selv om dette eventuelt skulle vri konkurransen. Kjentmannsprøve i en eller annen form vil for eksempel trolig fortsatt kunne kreves.

En stor taper i det nye drosjemarkedet blir trolig løyvehavere som ikke kjører selv. Det synes lite rimelig at norske forbruker skal finansiere aktører som tar «royaltys» fra sjåførene som faktisk erverver inntekten ved å kjøre bilen sent og tidlig. I tillegg til at forbrukerne vil tjene på dereguleringen, vil prisnedgang også gi flere arbeidsplasser for drosje enn det vi har i dag. Dereguleringen åper også et rom for innovasjon og nye måter å organisere taxivirksomhet. UBER ser altså ut til å bli reddet av «gong-gongen».

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s