Stanken av drosjekorrupsjon blir stadig sterkere i Oslo Rådhus

Fra lukkede rådhuskontorer styres drosjemarkedet i Oslo på uforklarlig vis.

Norsk drosjelovgivning er basert på tillit til at lokaldemokratiske beslutninger i fylkene skal frembringe optimale samfunnstjenlige drosjetjenester som dekker folks behov. Oslo kommune har altså myndighet til å regulere drosjevirksomhet i Oslo etter eget skjønn. Byrådet i Oslo kommune regulerer derimot til beste for et fast antall innehavere av drosjeløyver. For Byrådet er befolkningens drosjebehov underordnet hensynet til drosjeeieres behov.

Det er Byråden for Miljø -og samferdsel som er drosjeløyvemyndighet i Oslo kommune. I praksis er det en stab med drosjebyråkrater som bestemmer hvem som skal få -eller ikke få adgang til Oslos lukrative drosjemarked, til en årlig verdi på flere milliarder kroner.

Byrådet har av uforståelige grunner valgt vern av de økonomiske interessene til 1780 drosjeeiere som eneste grunnlag for å regulere byens drosjemarked, selv om det er til katastrofal ulempe for publikum -og samfunnet.

Samtidig som byrådet beskytter byens 1780 drosjeeierne mot nyetableringer, konkurranse og innovasjon, har de blitt gitt stadig større frihet til å håndtere markedet som de selv ønsker, herunder lov til å forlange priser på fritt grunnlag. At reguleringen er markedsdestruktiv -og forbrukerfiendtlig har byrådet valgt å overse.

Byrådets regulering er så til de grader absurd at den knapt kan forklares med annet enn korrupsjon. Her er ti konkrete eksempler som indikerer dette:

  1. 1780 drosjeeiere har på ubegripelig vis fått ha enerett i Oslos drosjemarked siden 1999. At byrådet har beskyttet dem mot nyetableringer, konkurranse og innovasjon, til tross for at deres monopolistiske markedsmakt har ført til ekstrem prisvekst, dalende kvalitet og dramatisk kundeflukt, er en gåte. På under ti år er prisene doblet og drosjemarkedet halvert, til tross for at all øvrig utvikling i Oslo tilsier sterk vekst. Prisene har økt så mye at det knapt er noen igjen i Oslo som betaler drosje av egen lomme. I dag er det bedriftene, det offentlige, helsevesenet og folketrygden som holder drosjene i gang. Byrådets regulering har rett og slett kvalt det folkelige, komfortable og effektive alternativet til privatbil.
  2. Drosjeeierne i Oslo er organisert i Norges Taxiforbund, som utgir seg for å være en bransjeorganisasjon. Men det er kun er de 1780 drosjeeierne som får være medlemmer. Mens Norges Taxiforbund har flere fulltidsansatte lobbyister med tette bånd til kommunens drosjebyråkrati, har ikke forbrukerne -eller løyvesøkere noen organisert stemme.
  3.  I en omfattende drosjeanalyse fra 2009  anbefalte det samfunnsvitenskapelige analyseselskapet, Econ Pöyry, Byrådet å slippe til nye aktører med innovative konsepter for å styrke konkurransen i Oslos drosjemarked. Rapporten påpekte at kommunen ikke hadde innvilget nye løyver til noen, siden 1999. Byrådet valgte imidlertid å henlegge rapporten etter press fra Norges Taxiforbund
  4. I 2014 valgte byrådet av uforklarlige grunner å ignorere advarsler om at langvarig vern av næringsinteressene til et fast antall drosjeeiernes i Oslo var i strid med EØS-avtalen. I 2016 åpnet overvåkingsorganet, ESA, sak mot Norge fordi Oslo kommune hadde avslått alle søknader om drosjeløyver -og holdt markedet hermetisk stengt for nyetableringer helt siden 1999.
  5. Ingen vet heller hvorfor Byrådet har ignorert alle rapporter og innspill fra tunge faginstanser som Forbrukerrådet, Konkurransetilsynet, SIFO (Statens institutt for forbrukerforskning), Visit Norway, Econ, Finansdepartementet, og i senere tid også fra Regjeringens eget delingsøkonomiutvalg og ESA i saken mot Norge basert på kommunens brudd på EØS-avtalen, selv om disse klart indikerer at det eneste fornuftige er å øke konkurransen om drosjekundene, hvilket vil lede til billigere og mer markedstilpassede drosjetjenester.
  6. I 2016 avslo byrådet en søknad om drosjeløyver fra Økotaxi AS, som ville tilby fastpriser på drosje til kr. 99,- innenfor Ring 2. Byrådets snodige begrunnelse var at 1780 drosjer var et tilstrekkelig antall for å dekke den kontinuerlig synkende etterspørselen etter de stadig mer overprisede tjenestene som de 1780 drosjeløyvehaverne selv tilbød.
  7. Økotaxi har nylig stevnet Oslo kommune med krav om flere titalls millioner kroner i erstatning, bl.a. fordi selskapet mener at avslag på søknad om drosjeløyver var i strid med bestemmelsene i EØS-avtalen. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at byrådet mener det er fornuftig å bruke skattebetalernes penger til en rettsak som går ut på å hindre skattebetalerne tilgang til smartere og billigere drosjetjenester, for å verne næringsgrunnlaget til de 1780 drosjeeierne. Og attpåtil risikere å bruke tiltalls millioner skattekroner til å utbetale erstatning til taxigründere som kun ville taxikundene og taximarkedet godt og gjøre det på egen regning og risiko.
  8. Byrådet har tatt i bruk alle virkemidler, også ulovlige uthalings -og treneringsmetoder, for å hindre nye og innovative aktører adgang til drosjemarkedet, uten at det foreligger noen rasjonelle forklaringer på det. Den 25. mai i år ble byrådets drosjeforvaltning tilnærmelsesvis slaktet i en uttalelse fra Sivilombudsmannen. Her er utklipp av brev fra Sivilombudsmannen:Sivilombudsmannen - oppsummering Kommunen skyr altså ingen midler for å hindre innovasjon og fornyelser i Oslos drosjemarked og går ikke av veien for å trenere alle forsøk på entreprenørskap.
  9. Nylig måtte Oslo Byfogdembete stoppe Byrådens ubegripelige forsøk på å hindre den innovative og kundevennlige taxi-appen Prai adgang til Oslos drosjemarked. Hvorfor Oslo kommune tok i bruk ulovlige midler for å forsøke å stanse Prai, er det ingen som vet.
  10. Når tunge økonomiske næringsinteresser forvaltes av et myndighetsorgan, bør utøvelsen av skjønn være åpen og transparent. Slik har det imidlertid aldri vært i Byrådet. Drosjeforvaltningen er tilnærmelsesvis hermetisk lukket og svarer ytterst sjelden på forespørsler. Jeg har selv sendt flere henvendelser til Byrådsavdelingen og bedt om redegjørelser for reguleringen, uten å få svar. Selv et utførlig brev fra Økotaxis advokat med spørsmål om byrådets regulering har blitt ignorert og står fortsatt ubesvart.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s